Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_6.png


Aktualności

26KWI

Nieprzestrzeganie przepisów o ...

Wśród regulacji ustawowych warto podkreślić kilka zasad dotyczących zagospodarowania odpadów: 1. Zabronione jest pozbywanie się odp...
Więcej
19KWI

ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU OBSŁ...

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 kwietnia zmieniono adres Punktu Obsługi Klienta dla mieszkańców Cieszyna. Obecnie punkt znajduje się na pa...
Więcej
13KWI

PLASTIK CZYLI TWORZYWA SZTUCZN...

JAK SEGREGUJEMY??Opakowania z tworzyw sztucznych w zależności od lokalnych zasad gospodarki odpadami wrzucamy do pojemników na plastik lub odpa...
Więcej
05KWI

Zasady selektywnej zbiórki odp...

1) niebieski–papier, tektura, książki, zeszyty (należy wyjąć metalowe zszywki czy sprężynki, tak samo postępujemy z foliowymi elementami, np. w ...
Więcej

Archiwum

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".